Slider_Big Get Involved

ניתן להצטרף לפעילות במגוון דרכים – התנדבות, פעילות תמורת מלגה, הרשמה לניוזלטר, או תרומה. למידע נוסף לחצו כאן

Slider_Activities

הפעילות שלנו סובבת סביב קהילת הלימוד: מודל ייחודי המשלב עשייה חינוכית עם התארגנות מקומית.

Slider_Big Our Communities

מהפך-תע'ייר פועלת עם יותר מ-600 ילדים ומשפחותיהם ו-140 סטודנטים, בשמונה קהילות בארץ: בעיירות קריית שמונה ושדרות, בשכונת פלורנטין בתל-אביב, בשכונת קריית היובל בירושלים, , ובקהילות הפלסטיניות בטמרה, יאפת אלנאסרה (יפיע),מע'אר, והקהילה החדשה שלנו בטירה.

<< >>
video pic
.אקטיביסטיות מהקהילות היהודיות והפלסטיניות שלנו מדברות על שותפות, פמיניזם ואקטיביזם קהילתי לקרוא את ההמשך
second opportunity cover
הזדמנות שנחחה מאפשר לנשים להיכנס לתכנית לימודים קבוצתית ומותאמת לקרוא את ההמשך