הסטוריה

עמותת מהפך – תע'ייר הוקמה בירושלים בשנת 1999, על ידי קבוצת סטודנטים שהושפעו מהמאבק נגד העלאת שכר הלימוד שהתרחשו באותה תקופה. המאבק יצר את שביתת הסטודנטים הארוכה ביותר עד כה. כאשר נוכחו בכוחם של הסטודנטים להשפיע, הבינו חברי הקבוצה  שיש להשקיע את האנרגיה, ההתלהבות והכוח של הסטודנטים לטובת הכלל בכדי להביא לשינוי חברתי גורף, ולא רק את טובתם שלהם.

הם החלו להתנדב בשכונה המוחלשת קטמונים, שם הם זיהו את הצורך במסגרות חינוכיות וחברתיות אחר הצהריים לילדי השכונה. בהדרגה, הפך מרכז הלימוד שהם הקימו למרכז אקטיביזם קהילתי כאשר מעורבות ההורים בחינוך ילדיהם הלכה וגברה. דרך מעורבות זו, הסטודנטים הכירו והתמודדו עם ההזנחה וחוסר המשאבים של התושבים, ועזרו ליצור תהליך הדדי של העצמה. תהליך זה הוביל להקמתה של קהילת הלימוד הראשונה וליוזמות קהילתיות נוספות בשכונה.

קהילת הלימוד, אשר הפכה לליבה של כל אחת מקהילות מהפך – תע'ייר, מציעה לילדים ונוער חונכות אישית וחברתית תוך עידוד מעורבותם של התושבים המבוגרים בתהליך החינוכי, כך שנוצרת העצמה של הקהילה כולה. מודל זה פותח בעקבות עקרונות הפדגוגיה הביקורתית והותאם, על ידי מומחים בתחום החינוך, לתנאים בישראל. מאז הקמתה, צמחה עמותת מהפך – תע'ייר לשבע קהילות בהן משתתפים כ- 650 ילדים ומשפחות. העמותה מעניקה כלים והדרכה לכ- 150 סטודנטים ברחבי הארץ המדריכים את הפעילות בקהילות הלימוד השונות.

מהפך – תע'ייר מקדמת שיח אלטרנטיבי הכולל היכרות עם נקודות מבט וצרכים של אחרים, פיתוח פרספקטיבה חיובית בנוגע לזהות האישית ועידוד סולידריות ושיתוף פעולה בין-קהילתיים המבוססות על זכויות אדם וערכים משותפים. כפועל יוצא של גישה זו, את העמותה מנהלות בשותפות נשים יהודיות וערביות,מודל שהחל בחודש יוני 2006. מודל ניהול פמיניסטי ושוויוני זה שולח מסר חשוב לכל קהילות מהפך – תע'ייר: שותפות יהודית ערבית היא אפשרית.

בשנים האחרונות, נראה בקטמונים גידול משמעותי בשירותים הקהילתיים המוצעים על ידי המנהל הקהילתי ועלייה במעורבות רשויות העיר במסגרות החינוכיות והחברתיות לילדים אחר הצהריים. מעורבות גוברת זו היא גם תוצר של האקטיביזם הקהילתי ומאמצי התושבים, אשר נתמכו במשך השנים על ידי מהפך – תע'ייר. בעקבות תהליכים אלו, בקיץ 2010, לאחר דיונים רבים, החליט הועד המנהל של מהפך – תע'ייר לסגור את קהילת הלימוד בקטמונים, ולפתוח קהילת לימוד חדשה במקומה בכפר הצפוני מע'אר.

סגור לתגובות.