הפעילות

קהילת הלימוד הינה מודל יחודי שפותח על ידי מהפך-תע'ייר, המשלב למידה ועשייה פדגוגית יחד עם התארגנות קהילתית. מודל זה שם דגש על העצמה וחיזוק של הקהילה המקומית, כמו גם על מתן כלים לשינוי חברתי וקהילתי. העשייה הקהילתית של מהפך-תע'ייר מתפרשת על חמישה תחומים מרכזיים: העצמת ילדים ונוער באמצעות קידומם בלימודים ומתן תוכניות העשרה חברתיות; בניית מנהיגות מקומית של תושבים; מעורבות חברתית; העצמת נשים; ואקטיביזם סטודנטיאלי. 

אקטיביזם סטודנטיאלי

צוותי היגוי

מנהיגות נשים

קהילת הלימוד

שותפות ארצית

סגור לתגובות.