צוותי היגוי

steering committeeבכל אחת משבע הקהילות בהן פועלת עמותת מהפך-תע'ייר ישנה קבוצה בת שישה עד שנים-עשר הורים פעילים ותושבים, הנפגשת באופן דו-שבועי ומתפקדת כצוות היגוי קהילתי. צוות ההיגוי הוא החוליה העיקרית המקשרת בין העשייה החינוכית, המתרחשת בקהילת הלימוד, ובין העשייה הקהילתית של מהפך-תע'ייר. תפקידו של צוות ההיגוי הוא לפקח על פעילותה של קהילת הלימוד ולפתח אותה, וכן לדון בסוגיות חינוכיות משותפות תחת הקשר פוליטי רחב. בנוסף לכך, צוות ההיגוי מהווה תשתית לבחינה אסטרטגית של סוגיות חינוכיות-מבניות בתוך השכונה, וליזום דרכה קמפיינים קהילתיים וכלל-ארציים בנושאים מגוונים. תפקידי מנהיגות אלו מאפשרים להורים בצוותי ההיגוי להיעשות לדמויות חיקוי חיוביות לילדיהם, דרך מעורבותם הפעילה בעיצוב עתיד הקהילה.

בנוסף לתפעול של פעילויות בתחום החינוך במסגרת קהילת הלימוד,צוותי ההיגוי מתפקדים כגוף המנהל בקהילותיהם ובמרכזים האזרחים המקומיים. מרכזים אלו הוקמו על-מנת להגביר את מידת מעורבותם של תושבי השכונה בשיפור התנאים בתוך הקהילה, ובכדי להצמיח מנהיגות מקומית. המרכז הוא המוקד ממנו יוזמת ומנהלת הקהילה קמפיינים ופעילויות המתמקדים בזכויות ותעסוקת נשים, תשתיות עירוניות, נושאים סביבתיים, שטחים פתוחים, חינוך ועוד. בהנחייתן של רכזות מהפך-תע'ייר, כל הדיונים והפעילויות הקהילתיות המתרחשות מתוך המסגרת של המרכז האזרחי, מושמות בהקשר חברתי-פוליטי רחב ובמסגרת שיח של זכויות אדם וזכויות חברתיות.

סגור לתגובות.