סטודנטים

אקטיביזם סטודנטיאלי הוא אחד מן ההיבטים החשובים במסגרת העבודה של קהילת הלימוד. אנו מעודדים את הסטודנטים מהמכללות והאוניברסיטאות, להיות מעורבים בקהילה מעבר לעבודתם כמורים ולקחת חלק פעיל במפגשים ובפעילויות של וועדת ההיגוי המקומית. במהלך השנה הסטודנטים משתתפים בחמש סדנאות הכשרה משותפות ובשני סמינרים ארציים בני יומיים, המכשירים אותם לעבודתם ומספקים להם כלים וידע בנוגע לעשייה חינוכית, חברתית-פוליטית וקהילתית. סמינרים אלו מפתחים מודעות חברתית-פוליטית אשר משתקפת חזרה בעבודתם של הסטודנטים בקהילות השונות. מעבר לכך, הם מספקים הזדמנות ייחודית לפגוש סטודנטים העובדים בקהילות אחרות של מהפך-תע'ייר, ללמוד על האתגרים אשר הם מתמודדים איתם, לעמוד על ערכים ומטרות משותפות ולפתוח ערוץ לשיתופי פעולה בעתיד וסולידריות.

student activismסטודנטים הפעילים במהפך-תע'ייר ובקהילת הלימוד לומדים להכיר מקרוב את הדילמות ושיטות העבודה המאפיינות את ארגוני החברה האזרחית בישראל. באמצעות חשיפה, מעורבות והשתתפות פעילה, הסטודנטים נעשים לפעילים חברתיים בארגון עצמו, ובחברה הישראלית בכללותה. ואכן, סטודנטים רבים אשר התנדבו בעבר במהפך-תע'ייר פעילים היום בארגוני החברה האזרחית בישראל. אנו גאים ביותר במתנדבי העבר שלנו, בוגרי מהפך-תע'ייר, הפעילים כיום בארגונים שונים אשר מעצבים את פניה של החברה הישראלית בתחומי החינוך, הסביבה, צדק חברתי וזכויות אדם.

סגור לתגובות.