מנהיגות נשים

women's leadership 1אחת מקבוצות קהלי היעד המרכזיות של מהפך-תע'ייר הן נשים ומשפחותיהם. התמקדות זו בנשים כקהל יעד מרכזי נעשתה בעקבות ההבנה, כי שינוי חברתי מקיף מתחיל פעמים רבות מאמהות וממאבקן לספק את צורכי משפחותיהם. במרבית המקרים נשים מדוכאות יותר מאשר קבוצות אחרות בקהילתן והן לא תמיד מודעות לכישורים והיכולות האישיים והציבוריים שלהן. ולמרות זאת, רוב הפעולות האקטיביסטיות המקומיות מנוצחות על-ידי נשים. אנו מאמינים במנהיגות מקומית, ורואים את ההכרח שבתהליך העצמת נשים המבטיח זכויות, מייצר ידע ובונה מנהיגות. בנייתה של חברה סולידרית והנעת נשים לקראת תפקיד פעיל בחברה הן ממטרותינו החשובות ביותר.

הנשים אשר לוקחות חלק בפעילות למדות אודות זכויות אדם וסוגיות פמיניסטיות. כמו כן, הן לומדות על התהליך והלוגיסטיקה הכרוכה בעתירה לרשות המקומית בכל הנוגע לצורכי קהילותיהן. במהלך התוכנית, הנשים רוכשות ניסיון פעיל בתכנון והובלה של קמפיינים קהילתיים, ואנו מעודדים אותן לקחת חלק בשיתופי פעולה בתוך הקהילה. הן רוכשות את הכלים הנדרשים על מנת להתקדם מיוזמות מקומיות המבוססות על אינטרסים פרטניים, אל עבר הובלה של קמפיינים ארציים בתחום החינוך, המושתתים על דיאלוג מקיף.

קבוצות מנהיגות נשית מרחבי המדינה, הכוללות נשים מקהילות מוחלשות שונות, ביניהן יהודיות וערביות, חברו יחד על מנת לקדם שוויון הזדמנויות בחינוך למען ילדיהם בפרט וקהילותיהן בכלל. 'הסללה', מושג המציין את יצירתם של מסלולים נפרדים בחינוך לילדים שונים, בהתבסס על ההישגים אותם צופה להם המערכת, נבחר כמוקד הפעילות הקהילתי והארצי עבור קבוצות מנהיגות הנשים וועדות ההיגוי.

בנוסף למפגשי העבודה השוטפת של וועדות ההיגוי הקהילתיות, בכל שנה עורכת עמותת מהפך-תע'ייר ארבע וועידות women's leadership 2ארציות: וועידת אחת בת יומיים ושלוש וועידות יומיות. וועידות ארציות אלו מאפשרות לתושבים יהודים וערביים להיפגש, להחליף ידע וכלים, ולבנות ערוצים לשיתופי פעולה עתידיים בין הקהילות היהודיות והערביות. כיוון שהחברים בוועדות ההיגוי משתייכים לקהילות מוחלשות בעלות גישה מוגבלת לתחבורה ציבורית ולאינטרנט, סמינרים אלו מספקים להם הזדמנות ייחודית להיפגש ולשוחח.

סגור לתגובות.