מודל הפעילות שלנו

מודל הפעילות שלנו בנוי מעבודה עם שלוש קבוצות גיל: 1) ילדים/נוער – תלמידי ותלמידות יסודי או חטיבה, 2) סטודנטים וסטודנטיות, 3) תושבות השכונה. מטרתנו היא ליצור תהליך הוליסטי ואינטגרטיבי  המחזק את השכונה, יוצר מעורבות ומקדם תהליכים של שינוי בקהילות.

בכל שכונה בה אנו פועלות, אנו מקימות מרכז למידה הפועל יום או יומיים בשבוע בשעות שאחרי הלימודים. לעיתים המרכז נפתח בתמיכת מועצה מקומית או בשיתוף עם מוסדות או עמותות הפועלים בשכונה. המרכז תומך בילדי השכונה מבחינה לימודית וחברתית. הילדיםות במרכז נהניםות מפעילות של למידה חווייתית תוך עבודה על נקודות חוזקה שלהם, פיתוח חשיבה ביקורתית ועידוד הסקרנות הטבעית שלהםן. עבור הילדיםות, המרכז הוא מקום מכיל המאפשר מפגש בין שכבות שונות של גילאים, יצירת קשרים חזקים ופיתוח יכולות חברתיות של הובלה, שיתוף פעולה ויצירתיות. פעמים רבות, בעזרת הסטודנטיםות, הילדיםות הופכיםות למוביליםות של פעילויות בתוך המרכז, יוצריםות פרויקטים הקשורים בתחביבים או בתחומי העניין שלהם, מניעיםות ומשתתפיםות בפעילויות קהילתיות וגדלים בתוך המרכז – שנה אחר שנה.

קהילת שיכוני תלפיות. פעילות קבוצתית במרכז הלמידה
פעילות קבוצתית במרכז הלמידה בשיכוני תלפיות, ירושלים

סטודנטים וסטודנטיות מקבליםות מלגה עבור יום פעילות אחד בשבוע, לאורך שנת הלימודים. במהלך הפעילות הסטודנטיםיות חונכיםות באופן אישי שתיים-שלוש ילדיםות באופן קבוע, איתםן הםן עושיםות תהליך שנתי, הכולל בניה של קשר אישי ועבודה על מיומנויות למידה. לצד החונכות האישית, מתקיימת גם חונכות קבוצתית, בה הסטודנטיםיות מעביריםות פעילות לקבוצה או מפתחיםות פעילות קבוצתית יחד עם ילדי וילדות המרכז. לאורך השנה הסטודנטיםיות עובריםות תהליך הכשרה מעמיק, הכולל ליווי אישי, מפגשים שבועיים וערבי הכשרה, בהם הםן נוגעיםות בתכנים חינוכיים וחברתיים שונים, בהתאם לתחומי העניין שלהםן והאתגרים שעוליםות בעבודתםן. סטודנטיםיות מעידיםות בסוף שנת הפעילות כי נחשפו לחיי אוכלוסיות מוחלשות, הבינו את החשיבות שלהםן כדמויות מבוגרות משמעותיות בחיי הילדיםות ופיתחו סולידריות חברתית עמוקה – הן במפגש עם סטודנטיםיות מקבוצות אחרות באוכלוסיה והן מעצם המפגש עם האוכלוסיות שבהן עבדו. 

הכשרת סטודנטים וסטודנטיות ביד אליהו
הכשרת סטודנטיםיות ביד אליהו, תל אביב

לאורך השנה, אמהות שילדיהן משתתפים במרכז הלמידה, מוזמנות ומתבקשות לקחת חלק פעיל במפגשים המתקיימים פעמיים בחודש. במפגשים, האמהות מתארגנות כקבוצה סביב מרכז הלמידה, ממפות את המצב בתוך השכונה ואת הצרכים והקשיים המשותפים להן. בסיוע הרכזת, התושבות מגדירות לעצמן מטרות קונקרטיות שמקדמות את השינוי שהיו רוצות לראות לנגד עיניהן לאורך השנה הן עובדות למימוש המטרות הללו. דרך למידה של יחסי הכוחות בשכונה, יצירת שותפויות ויצירת פעולות קהילתיות שונות, התושבות הופכות בהדרגה לבעלות השפעה ויכולת להתערב ולסייע. במקביל הן נעשות מעורבות בתהליכי חשיבה ובקבלת החלטות ברמה השכונתית והעירונית.
הפניה שלנו היא לנשים תושבות השכונה, מפני שברצוננו לקדם מודעות פמיניסטית ויכולת של נשים להשפיע. התושבות מפתחות סולידריות במפגשים עם קהילות נוספות של מהפך ומבינות את ההשלכות שיש למדיניות החברתית-כלכלית בישראל על הקהילות שלהן. מתוך כך מתבררות אפשרויות הפעולה שלהן ברמה המקומית תוך פיתוח חוסן קהילתי.

קבוצת התושבות בתמרה
קבוצת התושבות בתמרה, תכנית הזדמנות שניה

מודל הפעילות שלנו