מושגי מפתח בעבודתנו

הגישה החינוכית שלנו: פדגוגיה ביקורתית פמיניסטית 

פדגוגיה ביקורתית-פמיניסטית היא הגישה החינוכית המנחה את הארגון, ומעודדת למידה דרך דיאלוג והתייחסות מתמדת להקשר, ולרלוונטיות לחייהם של הלומדים והלומדות. זו גישה חינוכית דמוקרטית המעודדת שוויון בתהליכי למידה בין הלומד/ת למלמד/ת, התייחסות רב תרבותית וייצוג לקבוצות שוליים וכן שאלות ביקורתיות הנוגעות ליחסי כוחות.

מטרת הפדגוגיה הביקורתית-פמיניסטית היא לסייע לאתר את הכוחות המצויים בכל אחד ואחת ובקבוצה, כדי לאפשר מרחב פעולה אקטיבי ושותפות בקבלת החלטות, וכדי להוביל לשינוי וליצירת מציאות טובה יותר.

פמיניזם

מהפך-תע'ייר הוא ארגון פמיניסטי, המבוסס על עקרונות וערכים פמיניסטיים של שיתוף, שוויון, שקיפות, פתיחות, אמפתיה וקבלה משותפת של החלטות. שאיפתנו לשוויון מגולמת במבנה הארגוני, במתודולוגיה ובתרבות המותאמות  כל העת לצרכים ולאתגרים הייחודיים של הנשים בקהילות שלנו, בצוות שלנו ובחברה כולה. 

אנו מתמקדות בעבודה עם נשים תושבות השכונה, כדי להביא לידי ביטוי את היכולות שלהן ולטפח את המנהיגות שלהן. המאבק למען זכויות נשים, ידע ומנהיגות  צמח באופן טבעי מהדגש שלנו על פעילות מקומית. הנשים בקבוצת התושבות צוברות ניסיון ביזמות, ריכוז והוצאה לפועל של פרויקטים קהילתיים. 

שותפות יהודית-פלסטינית

למעלה מ-15 שנים אנו עובדות בשותפות יהודית-פלסטינית המתבטאת בניהול משותף של העמותה ובחלוקת משאבים שווה בין הקהילות היהודיות והפלסטיניות, תוך יצירה ופיתוח סולידריות. על בסיס ההבנה שישנן בעיות משותפות לכל התושבות מכל קהילות מהפך-תע'ייר, אנו יוצרות מרחבים בטוחים לשיתוף בנרטיבים השונים, מקדמות דיאלוג ושיתוף פעולה. אנו מקדמות מנהיגות פמיניסטית ושותפות נשים יהודית-פלסטינית אזרחית הרואה לנגד עיניה זכויות אדם. 

עבודה בפריפריה החברתית והגיאוגרפית

מהפך-תע'ייר עובדת בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות מתוך הבנה כי במקומות אלו ישנם פערים חברתיים, כמו גם הזנחה של תשתיות. בישראל המדיניות הניאו-ליברלית מקדמת הפרטה של שירותים ציבוריים, ביניהם חינוך ובריאות. אוכלוסיות מבוססות יכולות לדאוג לעצמן באופן פרטי, אך זכות זו שמורה למעטים. האקטיביזם המקומי שהארגון מקדם בפריפריות, מאפשר התארגנות משותפת סביב הצרכים, מעורבות אזרחית וקידום אחריות של הרשויות לאזרחים ברמה מקומית וגם ארצית, עד לשינוי מדיניות. 

אקטיביזם מקומי

בקהילות בהן אנו עובדות, אנו יוצרות התארגנות של תושבות המגדירות לעצמן מטרות הקשורות במרחב הציבורי, בחייהן כקהילה וכנשים. כל התארגנות קובעת את המטרות שלה ופועלת למען מטרות אלו באמצעות יצירת רשת של שיתופי פעולה מקומיים, חקירה והתפתחות וקידום השינוי בשכונות. אנו פועלות לקידום אקטיביזם מקומי מתוך רצון להפוך את השכונה מאוסף של רחובות ובניינים לקהילה, גוף אורגני ומאוחד אשר מוביל תהליכים שכונתיים.

סולידריות

אנו מקדמות שיח אלטרנטיבי החותר להיכרות וקבלה של הנרטיב והצרכים של האחר, מטפח פרספקטיבה חיובית על זהות ומעודד סולידריות בין-קהילתית ושותפות המבוססות על ערכים של זכויות אדם. אנו מקדמות סולידריות בתוך כל קהילה ובין הקהילות השונות.

חוסן קהילתי

חוסן קהילתי הוא היכולת של הקהילה להתמודד עם מצבי משבר, להסתגל ולחזור לתפקוד מיטבי. להבנתנו, יכולות אלו מתפתחות על בסיס ניסיון העבר של כל קהילה. היכולת הקבוצתית גדולה מיכולת הפרטים בה, הן מבחינה תודעתית והן מבחינה התנהגותית, מפני שהיא נחלקת בין חברי/ות הקהילה. כך, בזמן משבר, לובש החוסן הקהילתי צורה של רשת תמיכה, המאפשרת התחזקות של אלו שבנקודה מסוימת חלשים יותר, וכך החוסן הקהילתי מאפשר שמירה על הקהילה כולה.

בניית החוסן הקהילתי הוא תפקיד מרכזי של מהפך-תע'ייר. בתקופת חסרת תקדים כמו משבר הקורונה, הקהילות המוחלשות ביותר, כלכלית וחברתית, נפגעו בצורה העמוקה ביותר. מהפך-תע'ייר הייתה ממוקמת זה מכבר בקהילות אלו, זכתה לאמון רב, על בסיס עבודה רבת שנים והיכרות עם צרכי הקהילה והכוחות הפועלים בה. מסיבות אלו קבוצות התושבות, הרכזות והמתנדבים בקהילות היוו בסיס תמיכה משמעותי (לדוגמא – חלוקת מזון ומשחקים למשפחות נזקקות, תרגום והנגשת מידע, מיצוי זכויות, הפנייה לקווי סיוע ועוד). האתגרים שמזמן המשבר הם גם הזדמנות לסולידריות והעצמה עבור קהילות ויצירת מנהיגות (בהובלת נשים) הדוגלת בזכויות והשתתפות דמוקרטית בחיים הציבוריים ומגבירה את החוסן של אותן קהילות.

מושגי מפתח
בעבודתנו