מועצת הנשים

מועצת הנשים היא מועצה ארצית פמיניסטית של נשים יהודיות וערביות מכל קהילות מהפך-תע'ייר, אשר פועלת לקידום שוויון מגדרי וחברתי ולשינוי ברמה הארצית.   

בסוף 2018 החלו תהליכי הקמת מועצת הנשים הארצית, כאשר נשים יהודיות וערביות מהקהילות השונות השתתפו בכנס של הארגון וביקשו לרקום מסגרת ארצית קבועה לעשייה משותפת. בהמשך התהליך, בחרו הנשים את הנושאים בהן תעסוק המועצה וכן את הנציגות שתשתתפנה. ביוני 2019 הוקמה מועצת הנשים באופן רשמי ופועלת מאז.

כיום מונה המועצה 22 נשים היא מורכבת מ- 1-3 נציגות שנבחרו מכול אחת מהקהילות של הארגון ברחבי הארץ. חברות המועצה נפגשות אחת לחודש ללימוד משותף ולבחינה ביקורתית של מגוון נושאים (קיטוב, גזענות ואי שוויון, אפליה מגדרית, אלימות מבוססת מגדר ועוד). תהליך הלימוד כולל בניית יכולות ופיתוח מיומנויות שיסייעו לנשים ליזום סדנאות להעלאת מודעות ולפיתוח כישוריהן בתחום ההסברה.

בסוף שנת 2020 בחרה המועצה בנושא מאבק באלימות כלכלית נגד נשים כנושא לקמפיין משותף.

מועצת נשים מהפך תע'ייר
מועצת הנשים מהפך תע'ייר

מועצת הנשים