תכנית הזדמנות שניה

תכנית הזדמנות שנייה היא תכנית להשכלה גבוהה, המיועדת לנשים שלא הייתה להן האפשרות ללמוד לימודים אקדמיים, בשל קשיים חברתיים, כלכליים ומגדריים. התכנית מאפשרת לנשים לרכוש השכלה, להתקדם מבחינה תעסוקתית ולהפוך למנהיגות בקהילה.

התכנית פועלת בקהילות שונות של מהפך-תע'ייר. לצד הלימודים האקדמאיים והשינוי המשמעותי בחייהן, הנשים פועלות יחד כדי ליצור שינוי בתוך הקהילות שלהן, תוך ליווי של רכזת מטעם הארגון. המשתתפות תומכות זו בזו בדרך להשלמת התואר, ומבססות את קבוצת התושבות הפועלת בקהילה. 

המחזור הראשון של התכנית התקיים בשנת 2009, עם נשים מקהילת קרית היובל בירושלים, בשותפות עם מכללת דויד ילין ומנהל קהילתי יובלים. כשלושים נשים סיימו תואר ראשון, וחלקן אף המשיכו ללימודי תואר שני. מרביתן השתלבו במשרות קבועות ויציבות.

בשנת 2014 נפתחה תכנית "הזדמנות שניה" בטמרה, וכ-25 נשים החלו את לימודיהן באוניברסיטה הפתוחה והן לקראת סיום התואר הראשון. בשנת 2020 נפתחו שתי תוכניות נוספות – בבאקה אל-גרבייה וביפיע, בשותפות עם הרשויות המקומיות  והאוניברסיטה הפתוחה.

בכל הישובים הללו, פיתחנו שיתופי פעולה ענפים עם המועצות המקומיות דרך העבודה הקהילתית שלנו, וכך רתמנו את הרשויות למימון חלק משכר הלימוד של הנשים. מאז תחילת התכנית, פיתחנו שיתופי פעולה גם עם מוסדות אקדמיים (מכללת דויד ילין בירושלים והאוניברסיטה הפתוחה), המוסדות מעניקים הנחה בשכר הלימוד ומתאימים את תכנית הלימודים לצרכי הנשים, בין אם בלימודי השלמה ובין אם בתכנית המתאימה לנשים בעלות משפחה.

תכנית הזדמנות שניה ביפיע

תכנית הזדמנות שניה